TOP

İş Güvenliği & Çevre

Güvenli ortam bizler için ilk hedeftir, Ecoplas çalışanları iş güvenliğinin olmadığı bir üretim ortamında kalite üretilemeyeceğine inanır ve tüm faaliyetlerinde işçi güvenliği ve işçi sağlığını en önde tutar.

İş güvenliği gibi çevreye saygı da Ecoplas’ın temel değerlerinden birisidir ve Ecoplas bu alanda aktif olarak çalışır ve doğal çevrenin korunması için özel çaba gösterir.
 
Bu alanda uluslararası geçerliliği olan BS OHSAS 18001:2007 ve ISO 14001:2004 standart sertifikalarına sahip Ecoplas; bu alandaki yasal ve diğer zorunluluklara uyarken sistemini sürekli iyileştirmeyi hep ön planda tutar.
 
Ecoplas, faaliyetlerini bu konuda belge sahibi tam zamanlı iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre uzmanı liderliğinde İnsan Kaynakları, Üretim ve Bakım gibi ana departmanların dahil olduğu bir ekip ile birlikte yürütür.
 
İşe girişte çalışanlarımıza dağıttığımız kitapçıkta iş güvenliği ve çevre konularındaki kurallarımızı çalışanlarımıza aktarmaktayız.
 
Çalışanlarımıza pratik ve teorik eğitimlerimizi özel hazırlanmış eğitim alanımız DOJO'da veriyoruz.
 
Planlı ve plansız saha ziyaretleri ve denetimler ile sistemin uygun çalıştığını sürekli kontrol ediyoruz.